Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-learning:
  • Begrijpt u de samenhang tussen de wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame en de zelfregulering
  • Kent u het verschil tussen informatie en reclame en kunt u benoemen wie reclame voor receptgeneesmiddelen mogen ontvangen
  • Weet u hoe het toezicht op geneesmiddelenreclame is geregeld en kent u de sancties die op overtreding van de reclameregels staan
  • Kent u de belangrijkste regels waaraan uitingen over geneesmiddelen moeten voldoen, zowel als het gaat om promotionele uitingen (reclame) als om informatieve uitingen
  • Weet u wat u wel en niet mag communiceren en waaraan u moet denken bij het opstellen van schriftelijke uitingen

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit twee delen: Geneesmiddelenreclame en Gunstbetoon.
De auteurs presenteren de leerstof grotendeels in videofragmenten, waarbij zij ook gebruikmaken van PowerPoint-presentaties. De videofragmenten worden afgewisseld met studietekst en oefenvragen. De oefenvragen tellen niet mee voor uw score.

Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets. Om voor de cursus te slagen, moet u 70% van de vragen in de eindtoets correct beantwoorden. Het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score.

U kunt op elk moment pauzeren: het programma bewaart uw gegevens en als u weer inlogt, komt u direct terug waar u was gebleven.

In de cursus worden ook enkele reflectievragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u te laten nadenken over bepaalde onderwerpen. Deze vragen worden niet beoordeeld en u krijgt er ook geen feedback op. Ze tellen niet mee voor uw score.

De gehele cursus neemt ongeveer drie uur in beslag.

Geneesmiddelenreclame: algemene uitgangspunten

Aan het begin van deze cursus stellen de beide auteurs zich middels de volgende video aan u voor. Daarbij geven zij aan wat u kunt verwachten van deze cursus.

Een groot deel van de leerstof wordt in de vorm van weblectures aangeboden, wat het moeilijk maakt de inhoud te downloaden. Aan het einde van het tweede deel (Gunstbetoon) krijgt u daarom de mogelijkheid een pdf te downloaden met een samenvatting van de leerstof, inclusief de inhoud van de videofragmenten.