Wet- en regelgeving
Laatste update: 07 december 2020 - 13:48

Geneesmiddelenreclame: Regels & Praktijk

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

Mr. M.H. Schutjens en mr. dr. M. de Bruin
CEFI-Online

Deze cursus geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame en gunstbetoon. De regels voor reclame-uitingen en gunstbetoon zijn op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht en samengevat. Aan de hand van vragen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen. Verder wordt u op de hoogte gebracht over de rol en taken van de toezichthouders in dit veld (IGJ en CGR). De cursus is gebaseerd op de actuele stand van zaken (november 2019) en is toegespitst op de invalshoek van farmaceutische bedrijven.

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van één of meerdere licenties? Bel of mail ons gerust.


Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor een brede doelgroep: rayonmanagers & medical science liasions, sales & product managers, medical managers en andere medewerkers met (in)direct klantencontact

Inhoud

Algemene cursusinformatie

5 min

Geneesmiddelenreclame: algemene uitgangspunten

30 min

Eisen aan reclame en informatie

30 min

Inleiding

5 min

Gunstbetoon en andere financiële relaties

30 min
AANGEBODEN DOOR

Mr. M.H. Schutjens en mr. dr. M. de Bruin

CEFI-Online

Auteurs:
Mr. M.H. Schutjens en mr. dr. M. de Bruin

Marie-Hélène Schutjens is jurist, gespecialiseerd op het gebied van het farmaceutisch recht. In de wetenschap, de advocatuur en in de brancheorganisatie van de farmaceutische industrie heeft zij gedurende vijfentwintig jaar brede kennis en ervaring opgedaan. Zij is tien jaar nauw betrokken geweest bij de CGR en verzorgde daar onder meer de trainingen. Zij is nu werkzaam als zelfstandig adviseur en was 15 jaar als hoogleraar farmaceutisch recht verbonden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Mirjam de Bruin is jurist, gespecialiseerd op het terrein van de gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Zij heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring met juridische en strategische advisering en ondersteuning van diverse partijen in de zorg, waaronder beroepsbeoefenaren, fabrikanten en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Zij was betrokken bij de totstandkoming en implementatie van verschillende vormen van zelfregulering, en in dat verband vijf jaar nauw betrokken bij de CGR.

De auteurs werken thans samen onder de naam Schutjens-De Bruin en zijn gespecialiseerd in juridisch, praktisch en strategisch advies in de gezondheidszorg. Zij adviseren onder andere bedrijven op het gebied van compliance, zowel bij het implementeren als het praktisch toepassen van de regels. Zij verzorgen regelmatig trainingen en presentaties over geneesmiddelenreclame en andere aspecten van het gezondheidsrecht en zijn betrokken bij veel advies- en klachtenprocedures bij de CGR.