Hoe werkt CEFI-Online?

 Opbouw van de e-learnings

De e-learnings op CEFI-Online bestaan uit een online studietekst afgewisseld met voorbeeldvragen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van informatieve video’s. Praktijkvoorbeelden in de studietekst en toetsvragen laten u uitgebreid stilstaan bij de casuïstiek met betrekking tot het cursusonderwerp. Elke cursus wordt afgesloten met een verplichte eindtoets bestaande uit toetsvragen. De score wordt berekend aan de hand van het aantal gegeven juiste antwoorden in de eindtoets.

De vragen die gesteld worden, kunnen ook betrekking hebben op de webteksten die via de links in de studietekst aanklikbaar zijn. Wij adviseren de tekst gekoppeld aan deze links goed door te nemen. 

 

Vragen

De volgende vraagsoorten kunnen in de e-learnings voorkomen:

  • Meerkeuzevragen waarop één antwoord mogelijk is
  • Meerkeuzevragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn
  • Invulvragen waarbij een getal ingevuld moet worden
  • Sleepvragen waarbij verschillende antwoorden naar de juiste plaats moeten worden gesleept
  • Open vragen waarbij u zelf het antwoord formuleert

 

Duur van de e-learnings

De duur van een e-learning is per onderwerp verschillend. De geschatte tijdsduur wordt vermeld per hoofdstuk in de e-learning.

U kunt de e-learning stoppen wanneer u wilt en op een later tijdstip verdergaan. Voor de eindtoets krijgt u een bepaalde tijdslimiet. Binnen deze limiet dient u de toets af te ronden. U kunt tussendoor 'terugbladeren' in de cursus, maar de tijdslimiet loopt dan wel door.

 

 Overige kenmerken van de e-learnings

Bij het beantwoorden van de vragen hoeft u uw antwoord niet te bevestigen. Uw eerst gegeven antwoord telt mee en u kunt uw antwoord niet wijzigen!

In de cursus krijgt u direct feedback op uw antwoord. U weet meteen of u de voorbeeldvraag goed of fout heeft beantwoord en waarom. Bij de eindtoets krijgt u geen directe feedback op uw antwoorden op de toetsvragen.

De voorbeeldvragen in de cursus tellen niet mee voor uw score. De vragen in de eindtoets worden wel meegeteld voor uw score. Bij een meerkeuzevraag waarbij meerdere opties goed zijn, wordt de vraag alleen goed gerekend wanneer u alle juiste opties heeft aangegeven.

U kunt op ieder gewenst moment ‘terugbladeren’ in de cursus om de studietekst opnieuw door te nemen, bijvoorbeeld om het antwoord op de vraag te vinden. Dit doet u door rechtsboven in uw dashboard terug te gaan naar de cursus. Dit is ook de plek om weer terug te gaan naar de toets waar u mee bezig bent.

 

 Afronding e-learning

Wanneer u de e-learning heeft afgerond en de eindtoets heeft gemaakt, krijgt u de score te zien die u heeft behaald. Deze score moet voldoende zijn om de e-learning succesvol af te ronden en om uw certificaat te behalen. Is uw score onvoldoende, dan kunt u de eindtoets opnieuw maken.