Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.CEFI-Online.nl, de website van het instituut voor Continue Educatie voor de Farmaceutische Industrie (hierna: "de website"). www.CEFI-Online.nl is een product van Medix Publishers BV en MedLearning BV (hierna “Medix”).

Medix biedt e-learnings aan op de website. De inhoud is zorgvuldig samengesteld door de redactie van Medix in samenwerking met externe auteurs. De e-learnings bevatten online studieteksten, video’s, tussentijdse vragen en een (verplichte) eindtoets.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

  • Medix betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en verspreiden van de informatie op de website. Zij wijst er uitdrukkelijk op dat de inhoud van de e-learnings is gebaseerd op inschattingen die zijn gemaakt op basis van bestaande regels en interpretaties daarvan in uitspraken en adviezen van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Er kan uiteraard geen rekening worden gehouden met eventueel striktere interne gedragsregels van bedrijven of organisaties.
  • Alhoewel de e-learnings regelmatig zullen worden aangepast aan de actualiteit, is het niet te voorkomen dat er ontwikkelingen kunnen zijn, die leiden tot een andere inschatting of afwijkend oordeel. Medix noch de auteurs, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de e-learnings of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
  • Medix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de e-learnings en ook niet voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van de e-learnings of (overige) informatie op de website. Als er verwezen wordt naar andere websites, bijvoorbeeld door het gebruik van hyperlinks, kan Medix geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites.